לוגו של ענת יגורי - ייעוץ עסקי

054-3110845

קורס איתור ערכים מבדלים
במרחב העסקי

מתכונת מואצת לשיפור ביצועים של העסק ב-15 שבועות,
עד שיעבור להיות עסק רווחי